Privacyverklaring

Dienstenchequesonderneming Koelibri is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dienstenchequesonderneming Koelibri verwerkt van haar klanten.
Indien je persoonsgegevens aan Dienstenchequesonderneming Koelibri verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Contactgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Dienstenchequesonderneming Koelibri
Ichtegemstraat 18
8680 Koekelare
BE0683.508.223

De onderneming is bereikbaar via
+32 51 58 29 09 en info@koelibri.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dienstenchequesonderneming Koelibri verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1) Poesthulp aanvragen

1) Naam
2) E-mail
3) Telefoon
4) Adres
5) Type poesthulp
6) Aantal uur poetshulp

2) Solliciteren

1) Naam
2) E-mail
3) Telefoon
4) Adres
5) Geboortedatum
6) CV
7) Gewenst aantal uren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@koelibri.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dienstenchequesonderneming Koelibri verwerkt uw persoonsgegevens om u te contacteren in verband een aanvraag voor poesthulp of een sollicitiatie aanvraag.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dienstenchequesonderneming Koelibri bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonlijke gegegvens die worden bewaard bij het maken van een elektronische afspraak worden verwijderd de nacht na de afspraak. U kunt uw gegevens zelf verwijderen door de elektronische afspraak te annuleren via de link die u kan terugvinden in de mail van uw elektronische afspraak.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dienstenchequesonderneming Koelibri verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dienstenchequesonderneming Koelibri gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dienstenchequesonderneming Koelibri en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@koelibri.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dienstenchequesonderneming Koelibri wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dienstenchequesonderneming Koelibri neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@koelibri.be

Top